หน้าแรก ติดต่อเรา ค้นหา facebook ขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 
 

fbook
รายงานวิจัยเบื้องต้น การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย:กรณีศึกษาพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
ศักดิ์ชาย จิระวงศ์
fbook
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิรูประบบการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ศยามล ไกยูรวงศ์, ลัคนา ลักษณ์ศิริ, ศราวุติ ประทุมราช
fbook
ข้อเสนอทางวิชาการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญัติแห่งชาติ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม พ.ศ. ....
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
fbook
ข้อเสนอทางวิชาการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญัติแห่งชาติ เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

fbook
การพัฒนาระบบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนภัยจากสินค้าและบริการ
fbook
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปการช่วยเหลือการทางกฎหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษาตำบลหนองกิเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
fbook
รายงานศึกษาวิจัยเรื่องอการย้ายถิ่นของแรงงานและกลไกคุ้มครองที่เป็นไปในอาเซียน
fbook
The Study on the Labour Migration and Possible Protection Mecha
06/09/2560 การสัมมนาวิชาการเรื่อง"ห้องสมุดเฉพาะกับการบริการสารสนเทศ"
06/06/2560 การบริการสารสนแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0
นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การบริการสารสนเทศแบบเปิด ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 โดย..
09/05/2560 บทบาทการพัฒาเครือข่ายความร่วมมือสารสนเทศด้านกฎหมาย การเมืองและปกครอง
15/03/2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตสื่อความเป็นจริงเสริม Augmented Reality: AR)"
     

บริการห้องสมุด

บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์
หน้าหลัก
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
     เกี่ยวกับห้องสมุด
     ข้อมูลสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
ข่าวสาร คปก.
ข่าวสารห้องสมุด
ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    
ส่วนงานภายใน
     เว็บลิงค์งานวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     เว็บอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการห้องสมุด
     บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
     บริการยืม-คืน
     ระบบสมัครสมาชิก
     บริการแนะนำหนังสือใหม่
     บริการแจ้งข่าวสมาชิกห้องสมุด
     กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
     คู่มือแนะนำการสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ
     รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน

ถาม-ตอบ
    
คำถามที่พบบ่อย
     Webboard
     Facebook
     แบบสอบถามออนไลน์
คลังความรู้
     คลังความรู้ของสำนักงานฯ
     ศูนย์ความรู้ประชาคมอาเซียนเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย

ข้อมูลเผยแพร่
     รายงานการประชุม
     มติการประชุมคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย
     บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
     รายงานประจำปี
     รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
     คู่มือประเมินกฎหมาย
     บทความ
     เอกสารเผยแพร่
     วีดีทัศน์
ติดต่อห้องสมุด
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น16
เลขที่ 99 หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
โทรศัพท์ 02-502-6000 ต่อ 8885  
 

นโยบายเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ขึ้นส่วนบนของเว็บไซต์