หน้าแรก ติดต่อเรา ค้นหา facebook ขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 
 

fbook
สังคมกับกฎหมาย
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
fbook
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
fbook
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2
คนึง ฦๅไชย
fbook
มาตราการปกป้องสิทธิและคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน (กรณีเมาไม่ขับ) เล่มที่ 2
สำนักบริหารการประชุมและข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

fbook
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปการช่วยเหลือการทางกฎหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรณีศึกษาตำบลหนองกิเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
fbook
รายงานศึกษาวิจัยเรื่งอการย้ายถิ่นของแรงงานและกลไกคุ้มครองที่เป็นไปในอาเซียน
fbook
The Study on the Labour Migration and Possible Protection Mecha
fbook
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับศึกษากฎหมายและองค์วิชาชีพกฎหมายในต่างประเทศ
15/03/2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การผลิตสื่อความเป็นจริงเสริม Augmented Reality: AR)"
15/03/2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infiographic ด้วย Free Tool Online:PiktoChart"
07/02/2560 ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีโอกาสรับเชิญร่วมการประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้มีโอกาสรับเชิญร่วมการประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 2-1/2560 ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้นบี 1 สำนักนักงานศาลปกครอง โดยมีองค์กรที่อยู่ในเครือข่ายดังนี้...
08/11/2559 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
     

บริการห้องสมุด

บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์
หน้าหลัก
ข้อมูลเกี่ยวกับเรา
     เกี่ยวกับห้องสมุด
     ข้อมูลสำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
ข่าวสาร คปก.
ข่าวสารห้องสมุด
ปฏิทินกิจกรรมห้องสมุด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
    
ส่วนงานภายใน
     เว็บลิงค์งานวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     เว็บอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการห้องสมุด
     บริการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
     บริการยืม-คืน
     ระบบสมัครสมาชิก
     บริการแนะนำหนังสือใหม่
     บริการแจ้งข่าวสมาชิกห้องสมุด
     กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
     คู่มือแนะนำการสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศ
     รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน

ถาม-ตอบ
    
คำถามที่พบบ่อย
     Webboard
     Facebook
     แบบสอบถามออนไลน์
คลังความรู้
     คลังความรู้ของสำนักงานฯ
     ศูนย์ความรู้ประชาคมอาเซียนเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย

ข้อมูลเผยแพร่
     รายงานการประชุม
     มติการประชุมคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมาย
     บันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
     รายงานประจำปี
     รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
     คู่มือประเมินกฎหมาย
     บทความ
     เอกสารเผยแพร่
     วีดีทัศน์
ติดต่อห้องสมุด
สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ชั้น16
เลขที่ 99 หมู่4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
โทรศัพท์ 02-502-6000 ต่อ 8885  
 

นโยบายเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ขึ้นส่วนบนของเว็บไซต์